#GermanDeathCamps
źródło: www.auschwitz.org
Napis

Materiały

Obwieszczenie okupacyjnych władz

Obwieszczenie okupacyjnych władz Częstochowy z 24 września 1942 przypominające o karze śmierci grożącej za pomaganie Żydom

Pobierz
Zwłoki Michała Kruka

Zwłoki Michała Kruka i wspomaganego przezeń Aleksandra Hirschberga wywieszone na widok publiczny na ulicach Przemyśla, skazani za pomoc Żydom

Pobierz
Obwieszczenie Dowódcy SS i Policji

Obwieszczenie Dowódcy SS i Policji na dystrykt krakowski informujące o skazaniu na śmierć 73 Polaków, w tym czterech pod zarzutem pomocy Żydom. Rok 1944

Pobierz
Obwieszczenie Dowódcy SS i Policji

Obwieszczenie Dowódcy SS i Policji na dystrykt warszawski z 5 września 1942 grożące śmiercią za wspieranie żydowskich uciekinierów

Pobierz
Ulotka z sierpnia 1943 wydana przez „Żegotę”

Ulotka z sierpnia 1943 wydana przez „Żegotę”, potępiająca szmalcownictwo oraz zapowiadająca kary dla osób, którym zostanie ono udowodnione

Pobierz
Notatka w Biuletynie Informacyjnym

Notatka w Biuletynie Informacyjnym z 2 września 1943 o wykonaniu wyroku śmierci na Janie Grabcu, który m.in. szantażował mieszkańców wsi ukrywających Żydów

Pobierz
Plakat Kierownictwa Walki Podziemnej

Plakat Kierownictwa Walki Podziemnej informujący o wykonanych wyrokach śmierci, w tym na szmalcowniku Bogusławie Pilniku, wrzesień 1943

Pobierz
Warszawa - Stare Miasto, ulica Ślepa.

Warszawa - Stare Miasto, ulica Ślepa. Gruzy przy Podwalu i pozostałości kamienic u zbiegu Miodowej i Senatorskiej widoczne zza ruin domów, źródło: z zasobów Muzeum Powstania Warszawskiego

Pobierz
Rozporządzenie ws. kary śmierci

Rozporządzenie ws. kary śmierci dla Żydów oraz dla Polaków, którzy udzielą im pomocy

Pobierz

Rozporządzenie Kierownictwa Walki Podziemnej ws. wykonania kary śmierci na szmalcownikach

Pobierz
Informacja Polskich Organizacji Niepodległościowych

Informacja Polskich Organizacji Niepodległościowych nt. fałszywych oskarżeń Polaków o współudział w mordowaniu Żydów

Pobierz
Informacja biuletynu informacyjnego

Informacja biuletynu informacyjnego nt. rzezi dokonywanej przez Niemców na Żydach

Pobierz
Uchwała Rady Narodowej

Uchwała Rady Narodowej, która informuje o zbrodniach niemieckich dokonanych na Żydach

Pobierz
Biuletyn Polskiego Ministerstwa Informacji

Biuletyn Polskiego Ministerstwa Informacji, który informuje za granicą o eksterminacji Polskich Żydów

Pobierz
Oświadczenie Polskiego pełnomocnika

Oświadczenie Polskiego pełnomocnika ws. propagandowych działań państwa Niemieckiego; Kierownictwo zdecydowanie potępia niemieckie ludobójstwo na ludności Żydowskiej

Pobierz
List do gen. Sikorskiego od amerykańskiego sekretarza stanu

List do gen. Sikorskiego od amerykańskiego sekretarza stanu, który wyraźnie potępia eksterminację Żydów dokonanej przez państwo Niemieckie, o której informowała strona polska

Pobierz

Materiały filmowe